Ledige læreplasser 2023

Læreplasser 2023
FAG Intensjon
Automasjon  13
CNC maskinering  11
NDT kontrollfaget  1
 Industrimekaniker  9
 Dataelektroniker  2
 Industrimontør  1
 Logistikkoperatør  5
 Produksjonsteknikk  18
 Sveis  2
Verktøymaker  5
 Plate  2
 Dim.kontroll  1
 Laboratoriefaget  1
 Inustrirørlegger  1