Kurs

Vi planlegger praksiskandidatkurs (Fag A)  med start 3.kvartal 2020 Med eksamen i juni 2021. Ta kontakt for mer info. Vi planlegger også Fag B kurs høsten 2020. Info blir sendt ut til medlemsbedriftene.