Om OFII

Opplæringskontoret For Industrifag Innlandet (OFII) ble etablert 28. mars 1996. OFII er organisert som et samarbeidsorgan mellom medlemsbedriftene, og som sammen påtar seg opplæringsansvar.

Raufoss Industripark AS bilde nr 3

Du finner 

oss i Industriparken - Bygning 5, Katapultsenteret , 2830 Raufoss

Se vår brosjyre

Se også Raufoss Industripark sine nettsider.

What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy