Lærlingordningen

Formidling, lærekontakt og oppfølging

Formidling 

Opplæringskontoret søker hvert år etter lærlinger i de fagene som det er intensjonsavtale på. Kontorer kontakter søkere og kaller inn til intervju.

Lærekontakt

Når læreforholdet er avtalt, skal det skrives lærekontrakt. Opplæringskontoret sørger for rett utfylling av denne, og at nødvendig underskrifter, godkjenninger, vitnemål og attester er skaffet til veie, slik at lærekontrakten blir godkjent.

Oppfølging

Lærlingene får utdelt en perm som inneholder opplæringsplan for faget, div skjema for planlegging og vurdering, informasjon om og skjema for søknad om stipend, samt annen informasjon.

Daglig leder besøker lærebedrift/lærling minst to ganger i året. Status opplæring, og evt. problemer blir tatt opp.

Kurs

Faglig leder vil med jamne mellomrom få tilbud om instruktørkurs. For lærlinger blir det arrangert kurs som er rettet mot fagene.

Intensjonsavtale

Hver høst ber vi medlemsbedriftene om å sende oss intensjonsavtale for lærlinginntak året etter. Bedriftene fører da opp hvor mange lærlinger de vil ta inn neste år, og i hvilke fag.

Oppmelding til fagprøve

Opplæringskontoret melder opp lærlingene til fagprøve ca. 3 - 4 mnd. før læretiden går ut. Fagprøven avtales med lærebedriften og prøvenemnda.

Utløp av lærekontrakten

Når lærekontrakten utløper, har lærebedriften ikke lenger arbeidsgiveransvaret.