Industrifag og automasjon

En jobb å vokse i. En ny generasjon for industriens fremtid.

Opplæringskontoret for industrifag Innlandet

Opplæringskontoret For Industrifag Innlandet (OFII) er et samarbeidsorgan som påtar seg ansvaret for opplæring av lærlinger. OFII er bindeleddet mellom fylket, medlemsbedriftene og skolene i Innlandet. Lokalisert i Raufoss Industripark som en del av miljøet i Byggning 5, loser OFII 130 lærlinger i året gjennom utdanningsløpet på vegne av 37 medlemsbedrifter i og rundt industriparken. Oppgaven er å formidle mulighetene som finnes innenfor industrien og sørge for langsiktig rekruttering av nye kloke hoder til industri-Norge.

Nyheter