Styret

I OFII har vi et styre som sørger for at vi leverer på ambisjonene om å tilby den beste lærlingordningen i landet.

Om OFII > Styret

LEDER
Stein Thore Hansen
Mobil: 95 18 56 93
E-post: stein.thore.hansen@ka-group.com

NESTLEDER
Hans Olav Thorsteinshaugen
Mobil: 901 50 244
E-post: hans.olav.thorsteinshaugen@hexagonragasco.com

STYREMEDLEMMER
Erik Olsen
Mobil: 975 35645
E-post: eriko@r-bergh.no

Vegard Løkken
Mobil: 414 41 997
E-post: vegard.lokken@nammo.com

Arne Nestaas
Mobil: 97 74 14 03
E-post: arne.nestaas@benteler.com

VARAREPRESENTANTER
Thor Anders Vesterås
Mobil: 922 48 571
E-post: tav@mustadautoline.com

Christian Frydenlund Hansen
Mobil: 982 39 828 
E-post: christian.hansen@topro.no

OBSERVATØR
Sindre Ensrud
Mobil: 464 20 023
E-post: sindreensrud@gmail.com

Ansatte

Hva er et opplæringskontor

Lærlingordningen

Opplæringsloven

Vedtekter