Hva er et opplæringskontor

Om OFII > Hva er et opplæringskontor

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom medlemsbedriftene som påtar seg ansvaret for opplæring av lærlinger

  • Det er opplæringskontoret og lærlingen som inngår lærekontrakt, mens opplæringen blir gjennomført i en eller flere av medlemsbedriftene.
  • Opplæringskontoret har ansvaret for at lærlingen får skikkelig opplæring i forhold til fagplan for faget.
  • I hovedsaken tar opplæringskontoret seg av de rutineprega administrative oppgavene som følger med det å ha lærling.
  • Opplæringskontoret har ansvar for å følge opp lærlingene med evaluering underveis i læretiden.

I tillegg har opplæringskontoret andre viktige oppgaver som:

  • rekrutteringstiltak
  • lærlingsamlinger
  • markedsføring av fag
  • koordinering og planlegging av utplasseringer

Styret

Ansatte

Lærlingordningen

Opplæringsloven

Vedtekter