Praksiskandidater

Praksiskandidater vil få utstedt et fag- eller svennebrev som bekrefter den oppnådde kompetansen. Dette brevet gir formell anerkjennelse av praksiskandidatens ferdigheter og kan være nyttig i jobbsøking eller videre karriereutvikling.

Praksiskandidater

Hva er en praksiskandidat?
En praksiskandidat er en betegnelse på en person som ønsker å ta en fag- eller svenneprøve i et håndverksfag eller annet yrke, uten å ha formell yrkesfaglig utdanning. En praksiskandidat har opparbeidet seg relevant arbeidserfaring innenfor faget og ønsker å få sin kompetanse formalisert gjennom en prøve.

Opplæringsloven §3-5 gir rett til å gå opp til fag-/svenneprøve uten å være lærling. Praksiskandidat er betegnelsen på en som har meldt seg opp til fag-/svenneprøve etter denne paragrafen.

Hva er kravet til praksis?
For å bli en praksiskandidat må man ha tilstrekkelig med relevant praksis fra arbeidslivet. Kravene til antall års praksis varierer mellom ulike fagområder og yrker. I tillegg kan det være krav om bestemte kompetansebevis eller dokumentasjon på tidligere arbeidserfaring.

Som praksiskandidat må du dokumentere minst 25% lengre, allsidig praksis i faget enn den fastsatte læretiden. All praksis må være opparbeidet for oppmelding kan behandles. For fag med normalt 4 års læretid er praksiskravet for praksiskandidater 5 år.

Hva er teorikravet?
For å gå opp til praktisk fagprøve, må praksiskandidater bestå eksamen i lærefaget på VG3-nivå.

Intensjonsavtale
OFII tegner intensjonsavtale med medlemsbedriftene hvert år, og samarbeider med Raufoss videregående skole om kurs for praksiskandidater som fører fram til tverrfaglig eksamen i juni måned. Kurset er bygd opp modulvis med til sammen ca. 40 timer

Kontoret koordinerer oppmeldingen med dokumentasjon til den praktiske prøven. Før oppmeldingen må kandidaten ha betalt prøveavgiften. Kopi av gyldig kvittering legges ved oppmeldingen.

Ny prøve kan tidligst avlegges etter seks måneder.