Lærlingordningen

Formidling, lærekontakt og oppfølging. OFII er lokalisert i Raufoss Industripark som en del av miljøet i Katapulten og Læringsfabrikken.

Om OFII > Lærlingordningen

Lærlingordningen er etablert av myndighetene eller arbeidsgiverorganisasjoner for å regulere og fasilitere opplæringen av lærlinger. Det er en ramme som beskriver retningslinjer, regler og krav for gjennomføringen av lærlingopplæringen. OFII ivaretar dette ansvaret.

Formidling 
Opplæringskontoret søker hvert år etter lærlinger i de fagene som det er intensjonsavtale på. Kontorer kontakter søkere og kaller inn til intervju.

Lærekontakt
Når læreforholdet er avtalt, skal det skrives lærekontrakt. Opplæringskontoret sørger for rett utfylling av denne, og at nødvendig underskrifter, godkjenninger, vitnemål og attester er skaffet til veie, slik at lærekontrakten blir godkjent.

Oppfølging
Opplæringskontoret besøker lærebedrift/lærling minst to ganger i året. Status opplæring, og evt. problemer blir tatt opp.

Kurs
Faglig leder vil med jamne mellomrom få tilbud om instruktørkurs. For lærlinger blir det arrangert kurs som er rettet mot fagene.

Intensjonsavtale
Hver høst ber vi medlemsbedriftene om å sende oss intensjonsavtale for lærlinginntak året etter. Bedriftene fører da opp hvor mange lærlinger de vil ta inn neste år, og i hvilke fag.

Oppmelding til fagprøve
Opplæringskontoret melder opp lærlingene til fagprøve ca. 2 måneder før læretiden går ut. Fagprøven avtales med lærebedriften og prøvenemnda.

Utløp av lærekontrakten
Når lærekontrakten utløper, har lærebedriften ikke lenger arbeidsgiveransvaret.

 

• OFII er lokalisert i Raufoss Industripark som en del av miljøet i Katapulten og Læringsfabrikken.

• OFII eies av og administrerer ca. 130 lærlinger på vegne av 37 medlemsbedrifter.

• Er i dag godkjent for 14 ulike lærefag.

• OFII tilbyr praksiskandidatkurs for medlemsbedrifter, som fører frem til fagbrev for ufaglærte.

• Lærebedriftene mottar et tilskudd som skal dekke noe av utgiftene til opplæring av lærlingen. Bedriftene velger selv om de vil ansette i ettertid.

Styret

Ansatte

Hva er et opplæringskontor

Opplæringsloven

Vedtekter