Opplæringsloven

Om OFII > Opplæringsloven

Les hva opplæringsloven sier her:

 • Alle har rett til tre års heltids, gratis videregående opplæring etter fullført grunnskole.
 • Opplæringen skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller delkompetanse.
 • Fagopplæringen gis normalt som to års opplæring i skole og to års opplæring / verdiskapning i bedrift.
 • Ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid, skal gis hjelp av opplæringstjenesten forungdom.
 • Lærling er den som har skrevet lærekontrakt om læretid med sikte på fagprøve ellersvennebrev.
 • Lærlingen er å regne som arbeidstaker i lærebedriften, med de retter og plikter som gjelderetter lover og tariffavtaler.
 • Bedrifter som tar på seg opplæring av lærling, må være godkjent avyrkesopplæringsnemnda.
 • En faglig kvalifisert person skal ha ansvar for og føre tilsyn med opplæringen.
 • Det kan straffes med bøter om lærebedriften grovt forsømmer opplæringsansvaret, tilsetter lærling uten skriftlig lærekontrakt eller lar være å legge kontrakten frem foropplæringsnemnda for godkjenning.
 • Lærebedriften plikter å sørge for at 
  • opplæringen skjer i samsvar med fastsatte læreplaner 
  • lærlingen får fri til å gjennomføre nødvendig teoriopplæring 
  • eventuelle kostnader for tilleggsopplæring ut over grunnkurs m.v dekkes 
  • det skapes er godt arbeids- og læremiljø 
  • lærlingen meldes opp til fagprøve eller svenneprøve og legger godt til rette for avlegging av prøven 
  • det opprettes godkjent lærekontrakt mellom lærebedrift og lærling når læreforholdet tar til
  • vurdering skjer etter retningslinjer fastsatt i forskrifter om vurdering
  • lærlingen er kjent med retten til å klage på vurdering

Styret

Ansatte

Hva er et opplæringskontor

Lærlingordningen

Vedtekter