Lærlinginntak 21.06.2022

Publisert: 06.07.2022 av Asgeir Brennengen E-post forfatter

Lærlinginntak 21.06.2022

21.6 hadde vi det årlige lærlinginntaket i Katapultsenteret i Raufoss Industripark. Vi har så langt tatt inn 56 lærlinger i 11 fag.
I noen lærefag har vi fortsatt flere læreplasser en kvalifiserte søkere. Vi håper at dette vil bedre seg med et Corona-fritt skoleår som igjen bidrar til økt aktivitet i Læringsfabrikken. Vi ønsker lærlingene lykke til </div>
								

								
							</div>
						
					</div>
					<div class=