Dimensjonskontrollfaget

Våre fag > Dimensjonskontrollfaget

Du lærer å bruke måleutstyr og lærer å kontrollere og verifisere detaljer og sammenstillinger i mekanisk industri.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er dimensjonskontrollør.

Les mer om faget på utdanning.no

Medlemsbedrifter
Bedrift Sted
Benteler Automotive Raufoss AS Raufoss
Nammo Raufoss As Raufoss
Raufoss Technology As Raufoss
Thune Produkter Raufoss AS Raufoss

Automatiseringsfaget

CNC-Maskineringsfaget

Dataelektroniker

IKT-Servicefaget

Industriell overflatebehandling

Industrimekanikerfaget

Industrimontørfaget

Kontor- og administrasjonsfaget

Landbruksmaskinmekanikerfaget

Logistikkfaget

Platearbeider

Produksjonsteknikkfaget

Rørleggerfaget

Salgsfaget

Sveisefaget

Verktøymakerfaget