Salgsfaget

Våre fag > Salgsfaget

Du lærer om kundebehandling, salg og markedsføring av produkter, og blir i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er salgsmedarbeider.


Les mer om faget på utdannning.no

Medlemsbedrifter
Bedrift Sted
Raufoss Aluminium AS Gjøvik

Automatiseringsfaget

CNC-Maskineringsfaget

Dataelektroniker

Dimensjonskontrollfaget

IKT-Servicefaget

Industriell overflatebehandling

Industrimekanikerfaget

Industrimontørfaget

Kontor- og administrasjonsfaget

Landbruksmaskinmekanikerfaget

Logistikkfaget

Platearbeider

Produksjonsteknikkfaget

Rørleggerfaget

Sveisefaget

Verktøymakerfaget