Landbruksmaskinmekanikerfaget

Våre fag > Landbruksmaskinmekanikerfaget

Vg3 landbruksmaskinmekanikarfaget handlar om reparasjon og vedlikehald av landbruksmaskiner og utstyr. Det handlar òg om å utvikle kompetanse i feilsøking, diagnose, reparasjon og vedlikehald. Faget skal medverke til sikker drift av maskiner og utstyr for å sikre behovet samfunnet har for matproduksjon og bruk av traktorar og maskiner. Faget handlar vidare om å planleggje og utføre reparasjonar og halde ved like landbruksmaskiner i dag og i framtida, med omsyn til sikkerheit, kvalitet og miljø.   

Les mer om faget på utdannning.no

Medlemsbedrifter
Bedrift Sted
Øveraasen As Gjøvik

Automatiseringsfaget

CNC-Maskineringsfaget

Dataelektroniker

Dimensjonskontrollfaget

IKT-Servicefaget

Industriell overflatebehandling

Industrimekanikerfaget

Industrimontørfaget

Kontor- og administrasjonsfaget

Logistikkfaget

Platearbeider

Produksjonsteknikkfaget

Rørleggerfaget

Salgsfaget

Sveisefaget

Verktøymakerfaget