Sveisefaget

Våre fag > Sveisefaget

Du lærer om sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er sveiser.


Les mer om faget på utdannning.no

Medlemsbedrifter
Bedrift Sted
Benteler Automotive Raufoss AS Raufoss
BI Service AS Raufoss
Kapp Aluminium As Kapp
Pedersen Sveis &Maskinering AS Bøverbru
Rustfrie Bergh AS Dokka
Smitek AS Kapp
Tokvam AS Reinsvoll
Øveraasen As Gjøvik

Automatiseringsfaget

CNC-Maskineringsfaget

Dataelektroniker

Dimensjonskontrollfaget

IKT-Servicefaget

Industriell overflatebehandling

Industrimekanikerfaget

Industrimontørfaget

Kontor- og administrasjonsfaget

Landbruksmaskinmekanikerfaget

Logistikkfaget

Platearbeider

Produksjonsteknikkfaget

Rørleggerfaget

Salgsfaget

Verktøymakerfaget